תחנת עבודה לפתולוגיה

  • OLABO תחנת עבודה פתולוגית לבית חולים מעבדה

    OLABO תחנת עבודה פתולוגית לבית חולים מעבדה

    ספסל דגימה פתולוגי נמצא בשימוש נרחב במחלקה לפתולוגיה בבתי חולים, במעבדה לפתולוגיה וכו'. מערכת אוורור סבירה מגנה על המפעיל הרחק מהגז המזיק שמפיק הפורמלין במהלך הדגימה.מערכת המים החמים והקרים מבטיחה שהיא יכולה להתאים עבודה באקלים שונים.