Pass Box

  • OLABO Pass Box

    OLABO Pass Box

    The Pass Box הוא ציוד עזר של החדר הנקי.הוא משמש בעיקר להעברת חפצים קטנים בין האזור הנקי לאזור הנקי, ובין האזור הנקי לאזור הלא נקי, על מנת להפחית את מספר הפתחים של החדר הנקי ולהפחית את הזיהום לנקי. חֶדֶר.מופחת לרמה נמוכה יותר.חלון ההעברה עשוי מלוח נירוסטה, חלק ונקי.הדלתות הכפולות שלובות זו בזו כדי למנוע ביעילות זיהום צולב, ומצוידות בהתקני נעילה אלקטרוניים או מכניים.