גלאי קרינה ATP

  • גלאי פלואורסצנטי מהיר של OLABO ATP

    גלאי פלואורסצנטי מהיר של OLABO ATP

    גלאי הקרינה ATP מבוסס על העיקרון של זוהר גחליליות ומשתמש ב"מערכת לוציפראז-לוציפרין" כדי לזהות במהירות אדנוזין טריפוספט (ATP).מכיוון שכל האורגניזמים החיים מכילים כמות קבועה של ATP, תכולת ה-ATP יכולה להצביע בבירור על כמות ה-ATP הכוללת הכלול בחיידקים או מיקרואורגניזמים אחרים ושאריות מזון בדגימה, המשמשת לשפוט את המצב הבריאותי.
    גלאי הקרינה ATP מתאים לניטור נקודות בקרה מרכזיות בתהליך ייצור המזון והמשקאות, ודיגום וניטור בזמן אמת על ידי מערכות רפואיות ורשויות פיקוח בריאות.